• نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در نمایشگاه شهر آفتاب

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/7/15
  کد دوره : r069578312 نوع دوره : کارگاه آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/20 تاریخ پایان دوره : 1398/7/24
  • نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در نمایشگاه شهر آفتاب
  • محل برگزاری
  • مدرسان