• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید
  ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید

  تاریخ شروع: 1398/11/17
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران

  تاریخ شروع: 1398/11/9
  ورکشاپ نان های غذایی در رشت
  ورکشاپ نان های غذایی در رشت

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد

  تاریخ شروع: 1398/11/2
  ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه
  ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه

  تاریخ شروع: 1398/10/29
  ورکشاپ ‎ساندويچ و برگر به همراه نان ها و سس
  ورکشاپ ‎ساندويچ و برگر به همراه نان ها و سس

  تاریخ شروع: 1398/11/15
 • ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید
  ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید

  تاریخ شروع: 1398/11/17
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران

  تاریخ شروع: 1398/11/9
  ورکشاپ نان های غذایی در رشت
  ورکشاپ نان های غذایی در رشت

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در مشهد

  تاریخ شروع: 1398/11/2
  ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه
  ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه

  تاریخ شروع: 1398/10/29
  ورکشاپ ‎ساندويچ و برگر به همراه نان ها و سس
  ورکشاپ ‎ساندويچ و برگر به همراه نان ها و سس

  تاریخ شروع: 1398/11/15
 • ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در خانه خورشید با حضور استاد شهبازی
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در خانه خورشید با حضور استاد شهبازی

  تاریخ شروع: 1398/10/11
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم با حضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم با حضور استاد شهبازی در آموزشگاه آوان

  تاریخ شروع: 1398/10/3
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان با حضور استاد شهبازی
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان با حضور استاد شهبازی

  تاریخ شروع: 1398/9/30
  ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان
  ورکشاپ نان و صبحانه باحضور استاد شهبازی در اصفهان

  تاریخ شروع: 1398/9/13
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در تبریز

  تاریخ شروع: 1398/9/4
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه حنانه
  ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در آموزشگاه حنانه

  تاریخ شروع: 1398/9/8

مدرسان

اخبار و بلاگ