مشخصات مدرس
اکبر شهبازی

مدرس و برگزار کننده
اموزش ومشاوره و راه اندازی کافه نان

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.


رزومه