نان ترکیه ای

نان ترکیه ای

نان ترکیه ای

نان ترکیه ای که به عنوان نان خیابانی هم نام برده میشود 
اموزش غذاهای خمیری که مواد میانی زیادی دارد هم روی ماهیتابه میشه پخت .هم توی فر و هم در تنور و .. راحت و خوشمزه