• ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه

  • هزینه ثبت نام در دوره : 8,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/10/22
    تاریخ شروع دوره : 1398/10/29 تاریخ پایان دوره : 1398/10/30
    • ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه
    • نام محل برگزاری