• ورکشاپ نان های غذایی در رشت

  • هزینه ثبت نام در دوره : 15,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/10/28
    تاریخ شروع دوره : 1398/11/6 تاریخ پایان دوره : 1398/11/7
    • ورکشاپ نان های غذایی در رشت
    • عنوان محل برگزاری