• ورکشاپ نان های غذایی در اهواز

  • هزینه ثبت نام در دوره : 12,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/11/6
    تاریخ شروع دوره : 1398/11/24 تاریخ پایان دوره : 1398/11/25
    • ورکشاپ نان های غذایی در اهواز
    • عنوان محل برگزاری