• ورکشاپ نان های غذایی در اصفهان با حضور استاد شهبازی

  • هزینه ثبت نام در دوره : 20,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/10/14
    تاریخ شروع دوره : 1398/10/14 تاریخ پایان دوره : 1398/10/16
    • ورکشاپ نان های غذایی در اصفهان با حضور استاد شهبازی
    • نام محل برگزاری