• ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید

  • هزینه ثبت نام در دوره : 15,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/11/1
    تاریخ شروع دوره : 1398/11/17 تاریخ پایان دوره : 1398/11/18
    • ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در خانه خورشید
    • عنوان محل برگزاری