• ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران

  • هزینه ثبت نام در دوره : 15,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/10/28
    تاریخ شروع دوره : 1398/11/9 تاریخ پایان دوره : 1398/11/11
    • ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم استاد شهبازی در تهران
    • عنوان محل برگزاری