• ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در شهر جم بوشهر

  • هزینه ثبت نام در دوره : 12,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/11/21
    تاریخ شروع دوره : 1398/12/1 تاریخ پایان دوره : 1398/12/2
    • ورکشاپ نان های غذایی استاد شهبازی در شهر جم بوشهر
    • عنوان محل برگزاری