• نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان

  • هزینه ثبت نام در دوره : 15,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/10/7
    تاریخ شروع دوره : 1398/10/14 تاریخ پایان دوره : 1398/10/16
    • نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان
    • عنوان محل برگزاری