ثبت نام آموزش نان های غذایی در شهر تهران توسط استاد شهبازی

ثبت نام آموزش نان های غذایی در شهر تهران توسط استاد شهبازی

ثبت نام آموزش نان های غذایی در شهر تهران توسط استاد شهبازی

ثبت نام آموزش نان های غذایی در شهر تهران توسط استاد شهبازی و به زودی در شهرهای کرج و مشهد و شیراز و بندر عباس و اهواز و تبریز 


کوگلهاف مرغ 
رول اسفنجان 
زغالی با پنیر و دیپ چدار
کسادیا 
خنگولی 
پیراشکی گوشت 
خاچاپوری 
نان well come سبزی
نان کاسه سوپی 
اسنک 
کلزون 
اشترودل گوشت
اچما
بورک پنیر و اسفناج
پیده (میرزا قاسمی)
ساندویچ سیمیت