مشخصات مدرس
اکبر شهبازی

مدرس و برگزار کننده
اموزش ومشاوره و راه اندازی کافه نان

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.